Luchtwachttoren Warfhuizen

Historie


Over de historie van Luchtwachttorens bestaat tamelijk wat materiaal. Op Wikipedia is onder het lemma Korps Luchtwachtdienst veel te vinden. De genoemde literatuur is vaak voor een paar euro nog te koop. Even struinen op internet levert een schat aan informatie op.

Specifiek over de torens in het Noorden hebben we veel informatie gekregen van de heer Venema die we eind 2011 bezochten. We mochten zijn omvangrijke archief bekijken. We hebben  een paar leuke documenten gedigitaliseerd. Die kunt u hier bewonderen. De geschiedenis in vogelvlucht is een bondig overzicht. Verder hebben we gedigitaliseerd: een oproep voor keuring,  Reorganisatie 1964, een rapportage van een oefening, het diploma datl luchtwachters behaalden en een lijst van namen van personen die op de 7o1 hebben gediend.